เราคือ
NJ Formtech Co.,Ltd.
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย ทำให้พื้นที่เมืองขยายใหญ่ขึ้น ผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิธีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจึงควรมีบทบาท ในการพัฒนาแนวทางการก่อสร้างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะรวมถึงเวลา ต้นทุน และคุณภาพ

บริษัท เอ็นเจฟอร์มเทค จำกัด (NJ) มุ่งมั่นที่จะให้บริการให้เช่าและจำหน่ายอย่างมืออาชีพในธุรกิจแบบหล่อคอนกรีตประเภทต่างๆ เพื่อช่วยให้งานของคุณเร็วขึ้นกว่าการใช้อุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป และมีคุณภาพในทุกขั้นตอนของโครงการ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

นอกจากนี้ เรายังบริการให้คำแนะนำออกแบบพื้นที่ใช้งานจริง เพื่อประเมินราคา สอนติดตั้งและการใช้งานที่หน้างาน มีรายการคำนวณ ที่รับรองโดยสามัญวิศวกร

The continual socio-economic development in Thailand has made major urban areas and people undergoing constant changes in the way of constructing. Construction business should do an active role in developing creative way of construction to satisfy needs of developer which will including time, cost and quality.

NJ Formtech Co.,Ltd. (NJ) aims to provide comprehensive professional for rent and sale services in multi-formwork business. We are dedicated to provide speedy formwork for time reducing that come with quality-in all project phases with reasonable price.

Moreover, We do a consulting on-site for quantity take off and installation training, also we will prepare a calculation sheet which has been approved by our professional engineer.

OUR TRUSTED
CLIENTS
Loading...