ระบบหล่อคนกรีตผนังและเสา
Modular Wall and Column Formwork
ระบบแบบหล่อคอนกรีตกำแพงและเสา มี 2 ชนิด คือแบบหล่อเหล็ก และ แบบอลูมิเนียม (K100)
ลักษณะการใช้งานเหมือนกัน แตกต่างที่วัสดุ น้ำหนัก และราคา
จุดเด่น
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว
- ใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง
- ดูแลรักษาง่าย ลดเวลาในการแซะขี้ปูน โดยการเปลี่ยนไม้อัดแผ่นใหม่
- คุ้มค่า ใช้งานได้หลากหลายขนาด สามารถปรับขนาดได้ทุกๆ 5 ซ.ม.
Loading...