ระบบแผงป้องกันอาคารและทางเดิน (แบบดันตัวเอง)
SCP - SELF-CLIMBING PLATFORM
ระบบแผงป้องกันอาคารแบบดันตัวเองอัตโนมัติ
เป็นเทคโนโลยีแผงป้องกันอาคาร วัสดุเป็นแผ่นเหล็กฉลุที่ขับเคลื่อนด้วยระบบรอก มีมอเตอร์ควบคุมแยกเป็นโซน
- สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้ง แกน x และ แกน y ใช้กับอาคารที่มีขนาดลดหลั่นได้
- มีโหลดแจ้งเตือนเมื่อน้ำหนักเกิน ตัดการทำงานอัตโนมัติ
- มีแพลตฟอร์ม สามารถยืนทำงานได้
- ป้องกันการตกหล่นของแรงงาน และสิ่งของ
- สามารถติดตั้ง Loading platform เพิ่มได้
Loading...