ระบบนั่งร้าน Ringlock และ Mesh sheet
ระบบนั่งร้าน Ringlock Ringlock system
- แทนระบบนั่งร้านแบบเดิม
- ใช้ทำ Protection ร่วมกับ ผ้าใบก่อสร้างป้องกันฝุ่นละอองและวัสดุบนอาคารก่อสร้างตกหล่น
- ค้ำยัน Transfer beam
- ใช้ร่วมกับแบบหล่อคอนกรีตพื้น สำหรับพื้นที่ที่ท้องพื้นสูงกว่า 6 เมตร มีความแข็งแรงปลอดภัย
- รับโหลดได้เยอะขึ้น
ผ้าใบกันฝุ่น (Mesh sheet)
ขนาด 1.8*5.10 m. น้ำหนัก 270 gsm และ 360 gsm ทำจาก PVC และโพลีอีสเตอร์ วัสดุที่ใช้ไม่ลามไฟ ทั้ง 2 ขนาดต่าง
กันที่น้ำหนัก ราคา และความคงทน แบบ 270 gsm มีความบางกว่าทำให้ขึงได้ตึงกว่า
1. ใช้ป้องกันฝุ่นละออง
2. ใช้ป้องกันเศษวัสดุและแรงงานตกหล่นจากอาคาร
3. สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงาม ดูเป็นมืออาชีพ
Loading...