ไม้อัด
Plywood
ไม้อัดที่เราจำหน่าย มี 2 ชนิด คือ
  • ไม้อัดไม้ไผ่ สำหรับการใช้งานไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง ขนาด1200*800*10 mm
    มีความคงทน แข็งแรงกว่าไม้อัดฟิมล์ดำทั่วไป ใช้สำหรับนำมาซ่อมเปลี่ยนแพลตฟอร์มของระบบแบบหล่อคอนกรีต
  • ไม้อัดฟิมล์ดำ เกรด A สำหรับการใช้งาน 5-8 ครั้ง ขนาด 1220*2440*15 mm
  • ไม้อัดฟิมล์ดำ เกรด B สำหรับการใช้งาน 2-3 ครั้ง ขนาด 1220*2440*15 mm
Loading...