ระบบแบบหล่อคอนกรีตพื้น
SLAB FORMWORK SYSTEM
ระบบแบบหล่อคอนกรีตพื้น มี 2 ประเภทวัสดุ คือ แบบอลูมิเนียม และ แบบเหล็ก ทั้ง 2 แบบใช้งานและมีคุณสมบัติเหมือนกัน สามารถใช้งานร่วมกันได้ แตกต่างกันที่น้ำหนัก วัสดุ การดูแลรักษาและราคา

ระบบแบบหล่อคอนกรีตพื้น สามารถช่วยลดระยะเวลาการทำงาน แรงงาน ขยะจากงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายลงได้มาก เนื่องจากสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง สามารถถอดแบบหล่อได้เร็วกว่าแบบหล่อดั้งเดิม ช่วยให้ไซต์ก่อสร้างเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้

นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้ เช่น ระบบ Ringlock ในงานที่มีท้องพื้นสูงกว่า 6 เมตร , ระบบ SCP เป็นต้น
I Eco Formwork หรือ IF ระบบแบบอลูมิเนียมหล่อคอนกรีตพื้น
Green Formwork หรือ GF ระบบแบบเหล็กหล่อคอนกรีตพื้น
ข้อแตกต่างของ IF กับ แบบหล่ออลูมิเนียมทั่วไป
1. ขึ้นรูปจากการฉีดอลูมิเนียม จึงมีความแข็งแรงทนทาน มากกว่าการใช้แผ่นอลูมิเนียมมาดัดพับ
2. แผ่นพาแนลมีหลากหลายขนาด เพื่อตอบสนองกับพื้นที่ใช้งาน
3. มี Drop head ที่ทำให้สามารถปลดแผ่น IF ไปใช้ยังพื้นที่ถัดไปได้ โดยที่พรอพยังคงค้ำยันพื้นคอนกรีตอยู่
4. ทนทาน ใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง ตัวพื้นของพาแนลเป็นไม้อัด หากชำรุด สามารถเปลี่ยนไม้อัดแผ่นใหม่ได้เรื่อยๆ
5. มีอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้งานพื้นที่ต่างๆ เช่น บริเวณเทคาน บริเวณหัวเสา บริเวณริมอาคารอุปกรณ์เสริมความสูง
6. พร้อพมีความแข็งแรง ทำจากเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ความหนาประมาณ 3 mm.
7. บริการออกแบบการจัดวาง โดยวิศวกร และรายการคำนวณ รับรองโดยสามัญวิศวกร
Loading...